Kadra

Andrzej Bronakowski - Kierownik

 

Ewelina Siekierska - Pracownik Socjalny

Julitta Czyczyn-Egiert - Pedagog

Ewa Kocięcka-Walukiewicz - Psycholog

Marcin Nowosielski - Psycholog

Hanna Maleszka - Starszy Terapeuta

Monika Terka - Starszy Terapeuta

Krystyna Sarnowska - Instruktor Terapii-Kucharz

Anna Asztemborska - Instruktor Terapii-Kucharz

Marta Dąbrowska - Fizjoterapeuta

Zbigniew Miecielica - Terapeuta

Krzysztof Szczerbuk - Terapeuta

Andrzej Kurian - Terapeuta

Bohdan Bałabański - Instruktor Terapii / Magazynier

Marzena Dobosz - Starszy Opiekun

Joanna Stolarczyk - Opiekun

Tomasz Łoś - Opiekun / Kierowca

Agnieszka Szymczyk - Pokojowa