Kadra

Andrzej Bronakowski - Kierownik

 

Ewelina Siekierska - Pracownik Socjalny

Julitta Czyczyn-Egiert - Pedagog

Aleksandra Adamiak  - Psycholog

Hanna Maleszka - Starszy Terapeuta

Monika Terka - Starszy Terapeuta

Krystyna Sarnowska - Instruktor Terapii-Kucharz

Anna Asztemborska - Instruktor Terapii-Kucharz

Marta Dąbrowska - Fizjoterapeuta

Krzysztof Szczerbuk - Terapeuta

Andrzej Kurian - Terapeuta

Bohdan Bałabański - Instruktor Terapii / Magazynier

Marzena Dobosz - Starszy Opiekun

Joanna Stolarczyk - Opiekun

Jarosław Krzemiński - Opiekun / Kierowca

Agnieszka Szymczyk - Pokojowa