O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy "ARIADNA" jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

Placówka nasza powstała 1 grudnia 2009 r. jako jedna z wielu jednostek Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego w Olsztynie przy ul. Paukszty 57. Placówka jak cały Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a przede wszystkim dla osób słabowidzących i niewidomych.

Początkowo z zajęć korzystało 30 uczestników, 0d 1 września 2010 r., liczba ta wzrosła do 50 osób, obecnie dom posiada 60 miejsc statutowych.

Kierownikiem Domu jest Andrzej Bronakowski. Ariadna jest placówką przeznaczoną dla osób upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (tzw. typ B-C)

Placówka posiada odpowiedni przygotowane pracownie. Wśród zajęć oferowanych przez ŚDS „Ariadna” można wymienić także: taniec, zajęcia teatralne, wykłady prozdrowotne, naukę gry na instrumentach oraz trening kulinarny prowadzony pod opieką instruktora- technologa żywności. Zajęcia prowadzą również zatrudnieni w ŚDS „Ariadna” psycholog i pedagog.

Do dyspozycji podopiecznych jest również lekarz psychiatra Urszula Urbaniak i pracownik socjalny. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe.

Uczestnicy podczas zajęć, nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, ale także mają możliwość sprawdzenia się w nowych dziedzinach oraz odkrycia w sobie nieznanych talentów. Zajęcia są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Ich celem jest pokonywanie ograniczeń, wynikających często z różnych dysfunkcji natury psychofizycznej oraz indywidualnych cech osobowościowych. Oprócz profesjonalnych metod i sposobów wspierania uczestników, przede wszystkim powstają i trwają zwykłe i niezwykłe międzyludzkie przyjaźnie, znajomości, koleżeństwa – mające niekiedy długą i fascynującą historię.

Uczestnicy ŚDS „Ariadna” biorą udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych, tj. międzyśrodowiskowe festyny, konkursy oraz przeglądy. Pod opieką instruktorów przygotowują spektakle teatralne, pokazywane w innych miastach na terenie województwa. Również prace plastyczne, wykonywane przez naszych podopiecznych prezentowane są na wystawach i wielokrotnie nagradzane na regionalnych konkursach.