Pracownie zajęciowe

Kulinarna i gospodarstwa domowego

Pracownia kulinarna wraz z pracownią gospodarstwa domowego są chyba najważniejsze w zajęciach, codziennie przygotowuje się tu bowiem posiłki dla 55 osób. Uczestnicy pod czujnym okiem instruktora zdobywają wiedzę z zakresu gastronomii. Ponadto uczą się podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym, poznają podstawy savoir – vivre, uczą się jak bezpiecznie obsługiwać sprzęt AGD. Podstawową przesłanką uczestnictwa w pracowni jest przestrzeganie zasad higieny osobistej na stanowisku pracy podczas przygotowania posiłku i w trakcie konsumpcji.

U naszych podopiecznych staramy się rozwijać umiejętności estetycznego podawania i przygotowywania poczęstunku (nakryć do ilości biesiadników), a także zasady zachowania się podczas spożywania. Uczestnicy biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, wraz z instruktorem kupują potrzebne produkty.

Plastyczno-ceramiczna

Uczestnicy pracowni plastycznej posługują się typowymi materiałami takimi, jak: farby plakatowe, akwarelowe, olejne i farby przeznaczone do szkła, plastelina, papier kolorowy. Wykorzystują różne techniki plastyczne – dostosowane do zainteresowań i zdolności: rysowanie kredkami ołówkami, świecowymi, pastelami, malowanie farbami akwarelowymi. Wykorzystuje się również tutaj bibułę oraz suszone kwiaty. Powstają tutaj obrazy na szkle, malowane butelki, kartki świąteczne. Różnorodność technik i materiałów proponowanych uczestnikom pozwala na wybór najbardziej odpowiadającej im formie ekspresji twórczej. Każdy decyduje sam zarówno o wyborze techniki jak i temacie pracy.

Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji, a dzieła plastyczne zdobią pomieszczenia nie tylko naszych pracowni. Mogą być także doskonałym upominkiem. Wyroby z pracowni plastycznej są niepowtarzalne i przepojone indywidualizmem.

Obcowanie ze sztuką, przebywanie w świecie piękna pozwala na wyzwolenie pozytywnych emocji. Uczestnicy rozwijają tutaj swoje zdolności plastyczne. Zapoznają się z podstawowymi technikami – malarstwem, rysunkiem. Bardzo ważną rzeczą jest możliwość doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. Innym równie istotnym elementem jest usprawnianie sprawności manualnej. Uczestnictwo w zajęciach wpływa korzystnie na wzrost samooceny, pozwala poznać wartość pracy i umiejętność współdziałania w grupie.

Muzyczna

Pracownia muzyczna to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby.

Często grają na różnorodnych instrumentach muzycznych, między innymi na perkusji, trąbce oraz na pianinie. Tworząc zespół muzyczny przygotowują się do występów na festynach i koncertach.

Uczą się nowych piosenek, słuchając innych wykonawców. Czasami wcielają się w rolę aktorów i ćwiczą etiudy teatralne. Biorą udział w zajęciach z zakresu choreografii, emisji głosu, dykcji i recytacji. Słuchając muzyki wyciszającej znajdują spokój i harmonię.

Komputerowa

Tutaj każdy może poznać budowę i działanie komputera oraz podstawowych programów potrzebnych do redagowania pism, malowania rysunków, czy też „posurfować” po Internecie. Nie zapominajmy również o grach komputerowych...

W tej pracowni powstaje również projekt i tutaj została wykonana ta strona internetowa.

Kinezyterapii

Zajęcia w pracowni kinezyterapii prowadzone są w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. Rehabilitacja ruchowa ma na celu polepszenie ogólnej sprawności psychofizycznej, wyrobienie nawyku płynności i celowości ruchów, kształtowanie prawidłowej postawy i emocjonalnego zaangażowania w zespole.

W ramach wykonywanych ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rowery stacjonarne, atlas do ćwiczeń, stół do tenisa stołowego, cymbergaj , bieżnię, orbitrek i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny.

Osoby  z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na UGUL'u (uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego).

Zajęcia obejmują swoim zakresem takie formy oddziaływania jak gry zespołowe, ćwiczenia korekcyjne, zwiększające wydolność, ogólnorozwojowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do jednostki chorobowej i sprawności danego uczestnika.